Sprostowanie dotyczące artykułu jednej z trójmiejskich redakcji

Dodano: 21.10.2013 r.

Prezentacja, na której oparł się Autor pisząc swój artykuł, została przygotowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na potrzeby spotkania z wąską grupą Radnych Miasta Gdańska zasiadających w merytorycznych komisjach Rady Miasta, w dniu 14 pażdziernika 2013 r. Prezentacja ta stanowi  jedynie fragment większego docelowego dokumentu. Bez dodatkowych informacji wyjaśniających, prezentacja, na której bazuje Autor artykułu, jest bezużyteczna.

Wstępny harmonogram projektu zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk przewiduje opracowanie dokumentu, opisującego kompleksowo modyfikacje gdańskiego układu komunikacyjnego. Dokument ten dopiero wiosną 2014 r. zostanie przedstawiony mieszkańcom, Radom Osiedli i Radnym Miasta Gdańska w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zdanie w leadzie artykułu, cyt. „Dobra wiadomość: pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będą zaczynać bieg w Gdańsku Głównym, a nie we Wrzeszczu”, nie wynika z zarysu koncepcji zmian w ofercie przewozowej ZTM Gdańsk. Jest to więc tylko i wyłącznie interpretacja własna Autora. Zakres działalności ZTM Gdańsk nie obejmuje funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, stąd też nasza instytucja nie jest uprawniona do wypowiadania się w jej zakresie.

Nie jest prawdą zdanie, cyt. „Oprócz opisanych autobusów, pojawi się też linia tramwajowa, która będzie kursowała między pętlą na Siedlcach a stacją PKM Brętowo. Na razie ZTM nie zdradza koncepcji co do nowego połączenia tramwajowego, wiadomo jedynie tyle, że pasażerowie jadący z Moreny będą musieli przesiadać się do tramwaju w kierunku centrum właśnie na Siedlcach”. Jest to spekulacja Autora, mówiąca o tym, że Pasażerowie jadący z Piecek-Migowa będą musieli przesiadać się do tramwajów w kierunku Centrum. Nigdy taka propozycja nie wyszła od ZTM w Gdańsku, wręcz przeciwnie: wstępna koncepcja zakłada wydłużenie trasy wszystkich istniejących linii tramwajowych z Siedlec w kierunku Piecek-Migowa, właśnie po to, aby zminimalizować liczbę przesiadek. O uruchomieniu nawet dodatkowych bezpośrednich linii (oprócz istniejących linii tramwajowych do Siedlec) w kierunku Piecek-Migowa zadecydują badania faktycznego zapotrzebowania.

Treść zdania, cyt. „Warto tu jednak podkreślić, że składy PKM pojadą na odcinku z Wrzeszcza do centrum Gdańska linią dalekobieżną. Składy, jadąc do Gdańska, z dwóch powodów nie będą zatrzymywać się przy peronach Szybkiej Kolei Miejskiej” - bez podania żródła w artykule o komunikacji ZTM, w którym cytuje się Dyr. Sebastiana Zomkowskiego, może sugerować, że jest to koncepcja ZTM, a tak nie jest.

Należy zapytać Autora o żródła wykorzystane przez pisaniu artykułu. Dziennikarz powinien konfrontować uzyskane informacje, tymczasem artykuł pt. (...) jest oparty o zaledwie fragment prezentacji, bez uwzględnienia całości i zawartych w niej wszelkich aspektów, dodatkowo wypowiada się w nim zaledwie jedna osoba. Rzetelność dziennikarska nakazywałaby skonfrontować zarówno wynikające z tekstu tezy, jak i wypowiedż Dyr. Sebastiana Zomkowskiego przynajmniej z merytorycznym przedstawicielem PKM, o Urzędzie Marszałkowskim już nie wspominając. Tymczasem próżno szukać tu zarówno innych rozmówców, jak i jakiejkolwiek próby głębszej analizy tematu, tak ważnego z punktu widzenia Pasażera.