Umowa z nowym operatorem już podpisana. Od stycznia 2018 linie podmiejskie obsługiwać będzie „BP Tour”

Dodano: 08.05.2017 r.

smallW czwartek, 27.04.2017 r. w siedzibie ZTM w Gdańsku została podpisana umową między Zarządem Transportu Miejskiego, a firmą BP Tour Brewczak Piotr z Bełżyc, dotycząca obsługi autobusowych linii podmiejskich, tj. 107, 117, 122, 126, 143, 171, 174, 200, 205, 207, 232, 255, 256, 574 oraz N5. W myśl tej umowy, firma BP Tour rozpocznie obsługę tych linii od 01.01.2018 r. Do tego czasu operator ten, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przygotuje tabor spełniający wymagania techniczne zawarte w umowie, jak i przygotuje wymagane przez ZTM zaplecze techniczne. Do końca 2017 r. linie podmiejskie obsługiwane będą jeszcze przez dotychczasowych operatorów, firmy Warbus i PKS Gdansk.

- Ten przetarg był jednym z trudniejszych przetargów, jakie dotychczas organizowaliśmy, gdyż zbiegł się w czasie z nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych, co wymagało od nas m.in. szybkiego dostosowania zapisów przetargu do obowiązującego prawa – mówi Jerzy Dobaczewski, dyrektor ZTM w Gdańsku. – Ponadto oferenci zadali bardzo dużo pytań, mieliśmy również dużo odwołań do Krajowej Izby Odwołań. Umowa jest warta ok. 140 milionów złotych, więc 10 firm, które złożyły swoja ofertę, zaciekle walczyło o ten kontrakt – podkreśla.