Wózkiem do autobusu – kolejna lekcja komunikacyjna dla uczniów gdańskiej „dziesiątki”

Dodano: 18.03.2016 r.

wstępW czwartek, 17 marca 2016 r. w siedzibie Centrali Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego w Gdańsku – Wrzeszczu odbyła się lekcja komunikacyjna. Uczestniczyli w niej uczniowie brzeżnieńskiej „dziesiątki”: dziewięcioro młodych osób z dysfunkcjami narządów ruchu.

Nie była to pierwsza wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gdańska - Brzeżna. Pierwsza grupa dzieci i młodzieży z tej placówki odwiedziła Centralę Ruchu już w styczniu br. Tym razem kierownik CR, Sławomir Gąsiorowski, poprowadził zajęcia dla ich kolegów i koleżanek,  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zajęcia odbyły się w udostępnionej specjalnie na te okazję przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku tzw. sali edukacyjnej Tristar. W lekcji uczestniczyła także Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Ewa Kamińska.

Głównym tematem lekcji była nie tyle prezentacja Centrali Ruchu i rozwiązań technicznych, umożliwiających monitoring bieżącej sytuacji komunikacyjnej na mieście, co kwestia poruszania się osób niepełnosprawnych w środkach komunikacji miejskiej. Uczniowie dowiedzieli się o rozwiązaniach technicznych, ułatwiających im skorzystanie z autobusów i tramwajów, mogli je także sprawdzić w praktyce. Służył temu wynajęty na czas lekcji autobus z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., wyposażony w rozwiązania, umożliwiające samodzielny wjazd i wyjazd osoby na wózku z tego typu pojazdu. Młodzież zobaczyła, jak działa tzw. przyklęk, czyli opuszczanie podwozia autobusu, by ułatwić wjazd wózkiem, podobnie jak pochylnia. Sławomir Gąsiorowski wskazał również lokalizację w pojeżdzie specjalnych przycisków, informujących kierowcę o tym, że pasażer na wózku inwalidzkim chce opuścić pojazd na danym przystanku. W lekcji udział wziął także Mirosław Mariański, kierownik Referatu Kierowania z gdańskiej Straży Miejskiej, który opowiedział uczniom o tym, z jakimi problemami mogą zgłaszać się do Straży Miejskiej. Uczniowie obejrzeli również salę wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, gdzie mieszczą się m.in. stanowiska Inżyniera Miasta oraz Dyżurnego Prezydenta Miasta.

- Lekcja komunikacyjna bardzo podobała się naszym uczniom, mogli zobaczyć miejsca na co dzień dla nich niedostępne, myślę, że wrócili do szkoły bogatsi w wiedzę o tym, jak samodzielnie mogą poruszać się komunikacją miejską i jakie rozwiązania z myślą o ich potrzebach zostały już wdrożone, choćby w kwestii nowoczesnego, przyjaznego niepełnosprawnym  taboru – mówi Dorota Kamińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gdańska – Brzeżna.

***

Każdy, kto zna problem niepełnosprawności, boryka się z nią sam bądż dotknięta nią jest bliska mu osoba, dobrze wie, że niezwykle ważną umiejętnością jest nabycie jak największej samodzielności. Oznacza to nie tylko poruszanie się na wózku po mieście, ale i korzystanie m.in. z komunikacji miejskiej. Osoba zmagająca się z jakąkolwiek dysfunkcją narządów ruchu – czy jest to wózek inwalidzki, czy kule – ma utrudniony dostęp do pojazdów tramwajowych i autobusowych, nie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miasto Gdańsk już od wielu lat sukcesywnie rozwiązuje ten problem. Aż 86 % taboru tramwajowego jest niskopodłogowa lub ma część niskopodłogową. W przypadku autobusów wskażnik ten wynosi 100%. Wszystkie pojazdy, które od kilku lat wożą pasażerów, są przystosowane do przewozu wózków  inwalidzkich: służą temu nie tylko zaawansowane technologicznie rozwiązania w postaci choćby tzw. przyklęku, ale i opuszczane pochylnie, dedykowane wózkom specjalne miejsca w pojazdach, systemy pasów bezpieczeństwa, umożliwiająca przypięcie się osoby na wózku i bezpieczną podróż oraz specjalne przyciski, zarówno na burtach pojazdów, jak i wewnątrz, informujące kierowcę o tym, że  osoba z dysfunkcją narządów ruchu chce wejść lub opuścić pojazd.

Zygmunt Gołąb


1 2 3
4 5 6
7 8 9
9  11  12
 13 14 15
 16