Wydłużenie trasy linii 169, Oliwa, Osowa i Klukowo zyskają kolejne bezpośrednie połączenie do portu lotniczego

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 17.07.2019 r.
plik_duzy_1860

Planowane na koniec września 2019 r. wydłużenie trasy linii autobusowej 169 opóżni się, co wynika z konieczności rozszerzenia pakietu zmian na linie 179, 171, 210 celem zachowania koordynacji międzyliniowej. Takie są wnioski z pierwszych konsultacji nowego rozkładu jazdy. Zmiany wejdą w życie w listopadzie 2019 r.

Przypomnijmy: Autobusy linii 169 pojadą od przystanku Osowa Przesypownia ulicami: … Barniewicką – Nowy Świat – Galaktyczną – Radarową – Słowackiego, do portu lotniczego. Aktualnie projekty rozkładów jazdy są konsultowane z Radą Dzielnicy Osowa.

Wydłużenie linii 169 ułatwi dotarcie do mieszkań oraz zakładów pracy. Umożliwi dotarcie do szkoły w Klukowie uczniom z Osowej. Oliwa zyska dodatkowe bezpośrednie połączenie z portem lotniczym - oprócz istniejącej linii 122 mieszkańcy i turyści dojadą na lotnisko linią 169. Wydłużenie trasy z automatu przełoży się również m.in. na możliwość łatwiejszych przesiadek mieszkańców Osowej w kierunku Wrzeszcza. Z wydłużenia linii 169 skorzystają więc przede wszystkim mieszkańcy Oliwy, Osowej i Klukowa.


- Na wydłużenie linii 169 złożyło się kilka czynników. W efekcie zakończonych prac drogowych na Osowej zyskaliśmy tam nową nawierzchnię ulic i nową infrastrukturę, co umożliwiło skierowanie autobusów na nową trasę. Kolejny to rosnąca liczba mieszkańców Osowej oraz zlokalizowanych w tym rejonie pracowników zakładów pracy, w tym zagłębia informatycznego, usytuowanego nieopodal lotniska – wymienia z-ca prezydenta Gdańska, Piotr Borawski. – To wszystko zrodziło konkretne wyzwania, którym chcemy sprostać polepszając ofertę komunikacyjną w tej części miasta. Dziękuję serdecznie za tę inicjatywę radnym miasta oraz dzielnic Osowej i Matarni – dodaje Piotr Borawski.