Brak miejsca na kolejny hologram? Wyrób nową Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny!

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 18.09.2020 r.
Zbliża się październik, a to ważna data dla użytkowników Kart Dużej Gdańskiej Rodziny. Od 01.10.2021 r. będą mogli przedłużać ich ważność na kolejny rok. Jednakże ze względu na fakt, iż program KDGR trwa już ponad10 lat, pierwsi użytkownicy kart mogą nie mieć na nich miejsca na hologramy. Czas więc na wymianę!
KDGR awers


Przypomnijmy: Karta Dużej Gdańskiej Rodziny, wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, na podstawie przyjętej 10 lat temu uchwały Rady Miasta Gdańska. To był jeden z pierwszych tego typu programów w polskich samorządach, mający na celu wsparcie rodzin wielodzietnych. W myśl gdańskiej uchwały, rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy, czy też osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  2. wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  3. w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gdańsku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której - na podstawie wniosku - zostanie ona przyznana.

Pierwsi użytkownicy programu przystąpili do niego pod koniec stycznia 2011 r. i co roku przedłużali ważność, naklejając na kartę specjalny hologram. Mając na względzie, iż miejsc na hologramy jest tylko 10, karty wielu użytkowników muszą zostać wymienione na nowe.

- W związku z tym posiadacze Kart Dużej Gdańskiej Rodziny, na których nie ma już miejsca na naklejenie hologramu na rok 2022, proszeni są o zgłoszenie się wraz z wszystkimi kartami do Punktu Reklamacyjnego ZTM (ul. Na Stoku 49 pok. 16/17, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 15.00) w celu wydania zarówno nowych kart, jak i przedłużenia ich ważności na kolejny rok – mówi Sebastian Zomkowski, Dyrektor ZTM w Gdańsku.

rewers KDGR


O czym muszą pamiętać osoby wyrabiające wtórniki karty? Niezbędne jest posiadanie ze sobą aktualnych zdjęć. Więcej o tym, czym jest Karta Dużej Gdańskiej Rodziny, skąd ściągnąć wniosek i jak wyrobić Kartę - czytaj w tym linku.

- W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, prosimy o przynoszenie do naszego Punktu Reklamacyjnego już wypełnionych wniosków o wydanie lub przedłużenie Kart Dużej Gdańskiej Rodziny – zaznacza dyrektor Zomkowski.