Nowe taryfy w gdańskiej komunikacji miejskiej od 01.04.2020 r.

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 30.03.2020 r.
Wspólny bilet na gdańską komunikację miejską oraz pociągi SKM/PKM oraz POLREGIO w granicach administracyjnych Gdańska, prostszy podział biletów okresowych: na miesięczne i semestralne, taka sama stawka za bilety dzienne i nocne oraz nowe ceny – to najważniejsze zmiany, które od środy, 01.04.2020 r. zaczną obowiązywać w sieci transportu, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Komunikacja miejska w Gdańsku
Komunikacja miejska w Gdańsku
Jakub Hoły/ZTM w Gdańsku

Jedną z najważniejszych zmian dla posiadaczy każdego okresowego biletu imiennego (zarówno pełnopłatnego, jak i ulgowego), czyli miesięcznego lub semestralnego, obowiązującego w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, jest możliwość przejazdów pociągami SKM/PKM i POLREGIO,  pod warunkiem posiadania aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca, podpisanej imieniem i nazwiskiem. Już od środy, 25.03.2020 r., w związku z wprowadzeniem przez rząd obostrzeń dotyczących zasad poruszania się w komunikacji miejskiej, posiadacze każdego okresowego biletu imiennego i aktywnej Karty Mieszkańca mogą podróżować kolejami SKM/PKM i POLREGIO po Gdańsku.

Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer będzie zobowiązany okazać imienny bilet miesięczny oraz wspomnianą wyżej, aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem. Zwracamy przy tym uwagę, iż w pociągach danego przewoźnika kolejowego, obowiązują odrębne przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy. Ponadto, każdy bilet, zarówno jednorazowy, jak i okresowy, umożliwi pasażerowi podróż liniami nocnymi w danej strefie.            

BILETY JEDNORAZOWE

RODZAJ BILETU JEDNORAZOWEGO

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

na jeden przejazd

1,90 zł

3,80 zł

jednogodzinny

2,20 zł

4,40 zł

24-godzinny

7,00 zł

14,00 zł


Uwaga! Każdy bilet upoważnia do podróżowania liniami nocnymi!

W pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej prowadzona będzie jedynie sprzedaż karnetów, wyłącznie za odliczoną gotówkę, w cenie:

 • 12 zł/normalny,
 • 6 zł/ulgowy.

Każdy karnet zawiera trzy bilety:

 • dwa jednoprzejazdowe,
 • jeden jednogodzinny.

Uwaga: w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, sprzedaż biletów/karnetów w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej jest zawieszona do odwołania (więcej czytaj tu).

BILETY OKRESOWE

Przypominamy, że każdy okresowy bilet imienny (zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy), czyli miesięczny lub semestralny, obowiązujący w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, upoważnia do przejazdów pociągami SKM/PKM i POLREGIO - pod warunkiem posiadania aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca podpisanej imieniem i nazwiskiem. Ta możliwość istnieje już od środy, 25.03.2020 r. Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną imieniem i nazwiskiem. Zwracamy uwagę, iż w pociągach danego przewoźnika kolejowego obowiązują odrębne przepisy dotyczące przewozu osób, zwierząt i rzeczy.

 • BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STREFA

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

45,00 zł

90,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

32,00 zł

64,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu
oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

52,00 zł

104,00 zł

Uwaga! Każdy bilet upoważnia do podróżowania liniami nocnymi w danej strefie!

 • BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

STREFA

ULGOWY

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

49,50 zł

99,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

34,00 zł

68,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

57,00 zł

114,00 zł

Uwaga! Każdy bilet upoważnia do podróżowania liniami nocnymi w danej strefie!

 • BILETY SEMESTRALNE 4-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA:
  10 - 31.01 LUB 1.02 - 31.05

STREFA

 

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

188,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

129,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

216,00 zł

 • BILETY SEMESTRALNE 5-MIESIĘCZNE, WAŻNE WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA:
  09 - 31.01 LUB 1.02 - 31.06

STREFA

 

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne, tramwajowe i autobusowe w sieci komunikacji ZTM w granicach Gdańska oraz na przejazdy pociągami
SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

235,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

162,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu oraz na przejazdy pociągami SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami w granicach administracyjnych Gdańska

270,00 zł

 • BILETY NA OKAZICIELA, WAŻNE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

STREFA

PEŁNOPŁATNY

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska

125,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo

79,00 zł

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne
w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

135,00 zł

Uwaga! Nie ma biletów ulgowych na okaziciela.            

OPŁATY DODATKOWE ZA PRZEJAZD BEZ
WAŻNEGO/SKASOWANEGO BILETU

PŁATNE
W CIĄGU 7 DNI

PŁATNE
W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu

154,00 zł

220,00 zł

Przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

123,00 zł

176,00 zł

Przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków

61,60 zł

88,00 zł

Zatrzymanie lub zmianę trasy

660,00 zł

OPŁATY MANIPULACYJNE

 

W przypadku przedłożenia w terminie 7 dni od nałożenia opłaty dokumentu uprawniającego do przejazdu

17,60 zł

W przypadku wykazania w terminie 7 dni od nałożenia opłaty faktu zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i po przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego

22,00 zł

W przypadku przedłożenia w terminie 7 dni ważnego biletu okresowego imiennego (tj. karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym)

22,00 zł

Zgodnie z porozumieniem międzygminnym, z dnia 24.12.2003 r. z późniejszymi zmianami, Miasto Sopot samodzielnie uchwala taryfę na swoim terenie. Podwyżki taryf cenowych za komunikację miejską zarówno w Sopocie, jak i w Gdyni, zostaną wprowadzone od 01.05.2020 r. Dla przejazdów między Sopotem a Gdańskiem od 01.04.2020 r. obowiązują wyłącznie bilety ZTM w Gdańsku (uchwała nr XIX/471/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2020 r. wraz z Zarządzeniem Nr 342/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2020 r.). Więcej o taryfach sopockich czytaj tu.

 

NOWE ZASADY PRZEWOZU ROWERÓW

Od środy, 01.04.2020 r. obowiązują nowe zasady przewozu rowerów w autobusach i tramwajach:

 • pierwszeństwo przy wsiadaniu do pojazdu mają osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi - przed pasażerami przewożącymi rowery,
 • rowery mogą być przewożone wyłącznie w pojazdach wyposażonych w zabezpieczające pasy mocujące, stojaki lub wieszaki – by ograniczyć do minimum ryzyko jakichkolwiek zagrożeń dla współpasażerów,
 • liczba rowerów przewożonych w danym pojeździe jest uzależniona od liczby pasów/wieszaków/stojaków w pojeździe,
 • liczba ta znajduje się na piktogramie przy wejściu do pojazdu – po to, by pasażer z rowerem miał czytelną informację zanim wsiądzie do autobusu lub tramwaju,
 • pasażer z rowerem musi właściwie zabezpieczyć przewożony rower i sprawować nad nim nadzór podczas jazdy,
 • pasażer z rowerem jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego przewozu roweru,
 • należące do pasażera urządzenia transportu osobistego (np. hulajnogi) mogą być przewożone wyłącznie po złożeniu, jako bagaż,
 • rowery elektryczne oraz rowery i inne urządzenia transportu osobistego (np. hulajnogi), które są flotą systemu wypożyczalni, nie mogą być przewożone w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku,

Wysokość opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy, a w szczególności za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków - 88 zł.

Podstawy prawne:

ZARZĄDZENIE nr 342/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 13.03.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usługę przewozu oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych środach pasażerskich

UCHWAŁA nr XIX/471/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

UCHWAŁA nr XLVII/1408/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk 

UCHWAŁA nr XXI/542/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska Województwu Pomorskiemu

 

Nowe taryfy: pytania i odpowiedzi dotyczące nowych taryf znajdują się tu.