Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibach uczelni od 19.10.2020 w związku z COVID-19, a ważność legitymacji studenckich

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 18.11.2020 r.
Od 19.10.2020 r., w związku z pandemią CIVID-19, wprowadzono ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach. Jak wpływa to na legitymacje studenckie i doktoranckie w kontekście korzystania z komunikacji miejskiej?
Węzeł integracyjny Łostowice Świętokrzyska
Węzeł integracyjny Łostowice Świętokrzyska
ZTM w Gdańsku

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W świetle tego przepisu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Podsumowując: zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni, wobec czego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie z potwierdzoną ważnością do dnia 31 marca 2020 r. uprawniają do ulgowych przejazdów komunikacja miejską.

Legitymacje studenckie a karta Dużej Gdańskiej Rodziny – więcej czytaj tutaj: kliknij link.

Katalog ulg w przejazdach komunikacją miejską – więcej czytaj tutaj: kliknij link.