Uwaga studenci! Ważność legitymacji studenckich automatycznie przedłużona do 29.11.2020 r.

Ważna informacja dla studentów korzystających z ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz bezpłatnych (w ramach Karty Dużej Gdańskiej Rodziny). Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ważność legitymacji studenckich została automatycznie przedłużona do 29.11.2020 r.
Jacek Jaskólski (10)
Fot: Jacek Jaskólski


Więcej czytaj tu

Posiadacze Kart Dużych Rodzin muszą pamiętać o konieczności przedłużenia ważności ulg i zwolnień na kolejny rok. Można to zrobić już od października.

WAŻNE! ZTM w Gdańsku będzie wydawał oraz przedłużał karty rodzinom, w których jest osoba studiująca, TYLKO WTEDY gdy będzie ona mieć przedłużoną legitymację studencką na 2021 r. Przykładowo: jeśli rodzina składa się z matki, ojca, studenta oraz dwojga uczniów szkół podstawowych, a osoba studiująca ma legitymację ważną jedynie do 29.11.2020 r. –  Gdańska Karta Dużej Rodziny nie będzie przedłużona na 2021 r. dopóki nie zostanie przedłużona ważność legitymacji studenckiej.

Komu przysługuje Karta - czytaj tutaj

Studenci korzystający z ulgowych przejazdów oraz biletów semestralnych, muszą pamiętać o tym, że podczas kontroli biletów muszą okazać ważną legitymację studencką. A zatem po 29.11.2020 r. będą mogli korzystać z ulgi tylko wtedy, gdy przedłużona będzie ważność ich legitymacji.