Uwaga studenci! Legitymacje studenckie z potwierdzoną ważnością do dnia 31.03.2020 r. uprawniają do ulgowych przejazdów komunikacja miejską.

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 02.10.2020 r.
Ważna informacja dla studentów korzystających z ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz bezpłatnych (w ramach Karty Dużej Gdańskiej Rodziny). Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, legitymacje studenckie z potwierdzoną ważnością do dnia 31.03.2020 r. uprawniają do ulgowych przejazdów komunikacja miejską.
Jacek Jaskólski (10)
Fot: Jacek Jaskólski


Więcej czytaj tu

Posiadacze Kart Dużych Rodzin muszą pamiętać o konieczności przedłużenia ważności ulg i zwolnień na kolejny rok. Można to zrobić już od października.

WAŻNE! ZTM w Gdańsku będzie wydawał oraz przedłużał karty rodzinom, w których jest osoba studiująca, również wtedy, gdy osoba studiująca ma legitymację studencką z potwierdzoną ważnością do dnia 31.03.2020 r.

Komu przysługuje Karta - czytaj tutaj

Studenci korzystający z ulgowych przejazdów oraz biletów semestralnych, muszą pamiętać o tym, że podczas kontroli biletów muszą okazać ważną legitymację studencką.