Przypominamy o przedłużeniu Kart Dużej Gdańskiej Rodziny!

Autor: Dagmara Szajda
Dodano: 09.12.2021 r.
Chcąc w 2022 r. korzystać z ulg i zwolnień przysługujących posiadaczom Kart Dużej Gdańskiej Rodziny, do końca grudnia 2021 r. trzeba przedłużyć ich ważność. Aby nie stać w uciążliwych kolejkach warto to zrobić jak najszybciej. Przedłużenie Kart czy wyrobienie duplikatów trwa każdorazowo około 30 minut. Planując wizytę w Punktach Obsługi Klienta ZTM należy o tym pamiętać i przyjść najpóźniej pół godziny przed zamknięciem!
KDGR

Niezbędne będą:

 • wypełnione i podpisane wnioski ściągnij wniosek
 • aktualne zdjęcia (w przypadku wyrobienia nowych kart),
 • wszystkie wydane dotychczas karty,
 • dokumenty tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych,
 • aktualne legitymacje szkolne (osoby pełnoletnie) i studenckie.

Gdzie przedłużyć ważność Kart Dużej Gdańskiej Rodziny:

 • Punkt Obsługi Klienta nr 2, Gdańsk ul. Stanisława Wyspiańskiego 9A. Punkt czynny w poniedziałki i środy w godz. 10.00-17.30, we wtorki, czwartki oraz piątki w godz. 07.00- 14.30, tel. (58) 520-57-06.
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, parter pok. 16/17. Wymiana kart od  poniedziałku do piątku w godz. 07.00-14.30, tel. (58) 520-57-67/68.
 • Punkt Obsługi Klienta nr 4, Gdańsk ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa). Poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 07.00-14.30, wtorek, środa 10.00-17.30, tel. (58) 520-57-07.

Brak miejsca na hologram? Potrzebna nowa karta!

Posiadacze Kart Dużej Gdańskiej Rodziny, na których nie ma już miejsca na naklejenie hologramu na rok 2022, powinni zgłosić się wraz ze wszystkimi kartami i aktualnymi zdjęciami do Punktu Reklamacyjnego ZTM w Gdańsku (ul. Na Stoku 49 pok. 16/17, od poniedziałku do piątku w godz. 07.00- 14.30). Wydane zostaną im nowe karty.

W przypadku uszkodzenia karty lub zgubienia niezbędna będzie również gotówka (10 zł za każdą wymienioną kartę).

Czym jest Karta Dużej Gdańskiej Rodziny?

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Gdańska Rodzina” rodzinom wielodzietnym, na podstawie przyjętej 10 lat temu uchwały Rady Miasta Gdańska. Był to jeden z pierwszych tego typu programów w polskich samorządach, mający na celu wsparcie rodzin wielodzietnych. W myśl gdańskiej uchwały, rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy, czy też osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 • w wieku do ukończenia 26 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się ważnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom mieszkającym w Gdańsku. Otrzyma ją każdy członek rodziny, której - na podstawie wniosku - zostanie ona przyznana.

Katalog ulg i zwolnień dla posiadaczy Kart Dużej Gdańskiej Rodziny

Więcej o KDGR czytaj także tu