Jesteśmy otwarci dla Was. Wszystkie dane o transporcie zbiorowym w zasięgu ręki

Autor: Agnieszka Rzeźnikowska
Dodano: 09.04.2021 r.
Od czterech lat udostępniamy nasze zasoby informacyjne. Są to tzw. „Otwarte Dane”, które cieszą się niezwykłą popularnością. Dziennie odnotowujemy ponad sześćset tysięcy zapytań o nie.
otwarteok

Przypomnijmy, rosnące zapotrzebowanie na dostęp do danych publicznych przyczyniło się do powstania w 2015 r. projektu Otwarty Gdańsk. Jego celem była realizacja założeń Manifestu Otwartości Miasta Gdańska, który zobligował urzędników do bezpłatnego udostępniania wszelkich możliwych informacji, gromadzonych w bazach danych jednostek miejskich. W tym celu Miasto Gdańsk uruchomiło specjalny portal. Publikowane na nim dane muszą spełniać zasadę dostępności, czyli być osiągalne dla jak najszerszego grona użytkowników. Ci ostatni mogą je wykorzystywać w dowolnych celach, także biznesowych. Dane muszą być aktualne – należy je udostępniać na tyle szybko, by nie traciły swojej wartości. Każdy ze zbiorów umieszczonych na portalu powinien być kompletny. Ponadto przyjęto założenie, że dane muszą być uporządkowane i możliwe do maszynowego odczytywania. Przy ich udostępnianiu nie wolno nikogo dyskryminować. Do danych ma mieć dostęp każdy – bez konieczności rejestracji i bez ograniczeń licencyjnych.

W 2017 r. powstał zbiór "Otwarte dane ZTM w Gdańsku".

Zasoby wytwarzane przez nas stały się dostępne dla każdego, kto zechce po nie sięgnąć. Nasze dane wykorzystywane są przez takie aplikacje jak: Zdążuś, mobileMPK, BusLive, cristalbus.pl, Here WeGo, trojmiasto.pl, Morabus, jakdodaje, take&drive, Vooom, Moovit, przyjazdy.pl, Rozkład jazdy, Whiz. 

W pierwszym etapie upubliczniliśmy jedynie dane gromadzone w Systemie Informacji Pasażerskiej (tj. elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Transportem TRISTAR). Zostały one podzielone na dwie kategorie: statyczne oraz dynamiczne.

Dane statyczne (wolnozmienne) to takie, które raz na dobę, według ustalonego harmonogramu, są automatycznie gromadzone, przetwarzane i publicznie udostępniane. Początkowo były to głównie dane związane z rozkładami jazdy, gromadzone w Systemie Informacji Pasażerskiej. Po pewnym czasie, zbiór rozszerzyliśmy o informacje dotyczące tablic SIP (ich lokalizację) oraz dane z systemu biletowego (np. lokalizację automatów biletowych, rodzaje biletów emitowanych przez ZTM w Gdańsku, listę aktywnych biletów na kartach miejskich).

od2.JPG

W tej chwili udostępniamy szeroki wachlarz danych statycznych. Każdego dnia są one poddawane weryfikacji.  

od3.JPG

Dużym wyzwaniem było udostępnienie danych dynamicznych.


od4.JPG

Dane te bardzo szybko tracą na aktualności. Dlatego też przyjęliśmy założenie, że informacje muszą być odświeżane możliwie często, przynajmniej kilka razy na minutę. Należą do nich: pozycja GPS autobusów i tramwajów, prognozowane czasy odjazdów z przystanków oraz informacje umieszczane na tablicach SIP, takie jak komunikaty o bieżącej sytuacji komunikacyjnej (np. o zakłóceniach w ruchu).

od5.JPG

Na stronie „Opis zbioru Otwarte dane ZTM w Gdańsku” umieściliśmy pełną specyfikację danych. Jest ona na bieżąco uaktualniana, a jej cel to zbiorcze zestawienie wszystkich udostępnianych danych wraz z dokładnymi opisami. Ponadto zostały tam zawarte wskazówki, jak łączyć ze sobą niektóre dane lub w jaki sposób należy je interpretować.

Moment otwarcia danych spowodował, że zaczęli zgłaszać się do nas programiści, studenci oraz inne zainteresowane osoby. Odpowiedzi na zadawane przez nich pytania można znaleźć we wspomnianej wyżej dokumentacji. To dzięki nim udało się ją rozbudować, np. o praktyczne wskazówki. Również zainteresowanie ze strony programistów oraz ich spostrzeżenia przyczyniły się do wytyczenia określonych kierunków rozwoju otwartych danych.

Nasze dane (zarówno statycznie, jak i dynamiczne) wykorzystuje także popularna wyszukiwarka połączeń Mapy Google. Więcej o tym czytaj TUTAJ