Podróżuj tylko z Kartą Mieszkańca

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 14.12.2020 r.
Gdańska Karta Mieszkańca z roku na rok pozwala na integrację coraz większej liczby funkcjonalności przydatnych w codziennym życiu. Tym razem osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku zyskały możliwość dodania dokumentu uprawniającego do ulgi do swojej karty i przemieszczania się po mieście tylko z nią.
tramwaj Dominik Paszliński
tramwaj Dominik Paszliński
Dominik Paszliński

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych przejazdów pojazdami ZTM w Gdańsku mogą dodać do swojej Karty Mieszkańca dokument uprawniający je do tej ulgi i swoje zdjęcie. Dzięki temu nie będą musiały mieć przy sobie innych dokumentów niż Karta Mieszkańca, bo zostaną one dodane do ich karty - podczas kontroli biletowej wystarczy pokazać ją kontrolerowi.

Jak dodać dokumenty do Karty Mieszkańca

Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto na www.jestemzgdanska.pl, wybrać pakiet bezpłatnych przejazdów i odpowiedni wariant (np. "Osoby, które ukończyły 70 lat życia" albo "Honorowi dawcy krwi"), dodać skan lub zdjęcie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej oraz swoje zdjęcie. Po pozytywnej weryfikacji uprawnienie zostanie dodane do Karty Mieszkańca, o czym użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

Kto może dodać pakiet

Z nowej funkcjonalności Karty Mieszkańca mogą korzystać:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z towarzyszącym im przewodnikiem,
 • senatorowie i posłowie na Sejm,
 • Honorowi Obywatele Miasta Gdańska,
 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun,
 • ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnik,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun,
 • dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa
 • honorowi dawcy krwi
 • osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku,
 • osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”.
tramwajZTM2
tramwaj ZTM
 

Przypominamy, że pakiet bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 pozostaje ważny do 30 września 2021 roku i w obecnej chwili żadne czynności nie są w tym przypadku wymagane.

Fot: Dominik Paszliński/materiały prasowe Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Więcej o Karcie Mieszkańca czytaj tu - kliknij link.

Jak wymienić Kartę Mieszkańca na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, czytaj tu - kliknij link.